hello world!
Published: 19 september 2022

Nieuw beleid bij afzeggen of verzetten afspraak

Per 1 oktober 2022 hanteer ik een nieuw beleid bij afzeggen of verzetten van de gemaakte afspraak. Vanaf 1 oktober dienen de afspraken minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd of verplaatst. Afspraken die op maandag zijn gepland, dienen uiterlijk vrijdag ervoor geannuleerd of verzet te zijn.

Afspraken die niet minimaal 48 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Bij ziekte wordt videobellen of een telefonisch consult aangeboden. Bij uitzonderlijke situaties zoals ernstige ziekte of overlijden (van een dierbare) wordt uiteraard uitzondering gemaakt. Afzeggen of verzetten van een afspraak dient via telefoon ( tevens per ingesproken voicemail, sms of whatsapp) of via de email worden gedaan.
Heeft u de afspraak niet op tijd afgezegd of bent u de afspraak niet nagekomen, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht met een tarief van €17,50 ( tarief 2022) per kwartier ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt u een factuur.


Waarom wordt dit zo gedaan? Om u te kunnen ontvangen kost geld, zoals o.a. praktijkhuur, het reizen naar de locatie en de gereserveerde tijd die onbenut blijft. Bij een te late afmelding of een niet nagekomen afspraak lukt het niet meer om die plek in te vullen. Dat betekend dat ik geen inkomsten ontvang van uw verzekering. Daardoor lopen de kosten op, maar zijn er geen inkomsten tegenover. 
Helaas door veelvoudig misbruik van mijn coulance in het verleden ben ik genoodzaakt om de regels omtrent te late annulering en no show strikt na te leven. Ik reken op uw begrip.

Voor meer informatie over "Tarieven en vergoedingen" verwijs ik u door naar https://www.fitassen.nl/tarieven-en-vergoedingen/ 

Voor "Algemene voorwaarden" verwijs ik u door naar https://www.fitassen.nl/algemene-voorwaarden/

Heb jij ook hulp nodig bij je dieet

Ga dit niet alleen aan
Maak een afspraak
KWALITEITSGEREGISTREERD tot 06-01-2024L. Kesojan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram