Tarieven en vergoedingen

Vergoedingen dieetadvisering:

Ook in 2023 wordt dieetadvisering 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering. Wel maakt dit een onderdeel uit van uw wettelijk eigen risico. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Diëtetiek als onderdeel van ketenzorg heeft ook geen eigen risico. Dit geldt voor de chronische aandoeningen diabetes mellitus, COPD of CVRM. De huisarts of praktijkondersteuner kan u vertellen of u behandeld wordt vanuit de ketenzorg. In Drenthe is Huisartsenzorg Drenthe de organisator van de ketenzorg. Naast vergoeding vanuit de basisverzekering kan er extra vergoeding zijn vanuit de aanvullende verzekering. Dit kan per zorgverzekering variëren van 1 uur tot wel 4 uur of meer. Informeer goed bij uw eigen zorgverzekering.

Bij een direct toegankelijke diëtist is geen verwijzing van uw huisarts nodig. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is in sommige gevallen een verwijsbrief van uw huisarts of specialist noodzakelijk. Wilt u er zeker van zijn of dit ook voor u geldt, dan kunt u dat het beste navragen bij uw eigen zorgverzekering.

Tarieven dieetadvisering 2023:
De onderstaande tarieven gelden wanneer je meer dan 3 uur dieetadvisering nodig heb en hier geen aanvullende verzekering voor hebt of wanneer je geen aansprak wilt doen op je eigen risico. Voor gecontracteerde dieetadvisering gelden andere tarieven zoals afgesproken met de zorgverzekeraars.

Eerste consult 60 minuten €75,00*
Individueel dieetvoorschrift opstellen per kwartier. €18,75*
Vervolgconsult lang 45 min. €56,25*
Vervolgconsult lang 30 min. €37,50*
Vervolgconsult kort 15 min. €18,75*
Extra rapportage aan verwijzer €18,75*
Extra individueel dieetvoorschrift opstellen per kwartier €18,75*
Uitschrijven machtiging dieetpreparaat €18,75*
Uitschrijven belastingverklaring dieetkosten €18,75*
Toeslag huisbezoek in Assen € 0,00
Toeslag huisbezoek buiten Assen €0,21 cent per km**
Voorlichting (voeding/ dieet ) per uur €75,00
Diëtist extern inhuren per uur €37,50

*Voor online consulten gelden dezelfde tarieven
**Wordt niet vergoed door de zorgverzekering

Afspraken die niet minimaal 48 uur van te voren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. 
Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Bij ziekte wordt videobellen of een telefonisch consult aangeboden. Bij uitzonderlijke situaties zoals ernstige ziekte of overlijden (van een dierbare) wordt uiteraard uitzondering gemaakt. Afzegging dient via telefoon ( tevens per ingesproken voicemail, sms of whatsapp) of via de email worden gedaan.
Heeft u de afspraak niet op tijd afgezegd of bent u de afspraak niet nagekomen, dan wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht met een tarief van €17,50 per kwartier ingeplande tijd. Deze rekening kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor deze kosten ontvangt u een factuur.

No show of een te late afmelding eerste consult €75,-
No show of een te late afmelding vervolgconsult lang €37,50,-
No show of een te late afmelding vervolgconsult kort €18,75

Waarom wordt dit zo gedaan? Verloren tijd kost geld. Om u te kunnen ontvangen kost geld, zoals o.a. praktijkhuur, het reizen naar de locatie en de gereserveerde tijd die onbenut blijft. Bij een te late afmelding of een niet nagekomen afspraak lukt het niet meer om die plek in te vullen. Dat betekend dat ik geen inkomsten ontvang van uw verzekering. Daardoor lopen de kosten op, maar zijn er geen inkomsten tegenover. 
Helaas door veelvoudig misbruik van mijn coulance in het verleden ben ik genoodzaakt om de regels omtrent te late annulering en no show strikt na te leven. Ik reken op uw begrip. 


Pakketten:***
Dieetpakket Low € 420,00 over een periode van 6-12 maanden
Dieetpakket Regular € 560,00 over een periode van 6-12 maanden
Dieetpakket Intens €700,00 over een periode van 6-12 maanden
FitAssen VIP €1189,00 incl. BTW p.p. 10 weken lang
FitKids: 9 t/m 13 jaar €71,70 incl. BTW 6, 8 of 10 weken lang
FitTeens: 14 t/m 17 jaar €71,70 incl. BTW 6, 8 of 10 weken lang

*** Vraag naar de inhoud en de voorwaarden van de pakketten

(Groeps)fitness:****
Uurtarief fitness €17,50
Groepslessen < 30 minuten €30,00
Groepslessen > 30 minuten €35,00
Beweging/fitness schema basis €17,50
Beweging/ fitness schema uitgebreid €22,50
Reiskostenvergoeding buiten Assen < 5 km €3,00
Reiskostenvergoeding buiten Assen > 5 km €0,19 cent per km

**** Alle prijzen zijn excl. 21% BTW

Heb jij ook hulp nodig bij je dieet

Ga dit niet alleen aan
Maak een afspraak
KWALITEITSGEREGISTREERD tot 06-01-2024L. Kesojan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram