hello world!
Published: 7 januari 2021

Voorkom een factuur door tijdig af te melden

Diëtistenpraktijk FitAssen is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Helaas komt het regelmatig voor dat een cliënt zonder een afmelding niet op een afspraak komt of zich te laat heeft afgemeld. Hierdoor kan de diëtiste deze kostbare tijd niet inzetten voor een andere cliënt en loopt de wachttijd voor andere cliënten op. Daarnaast heeft de begeleiding het beste resultaat als alle afspraken worden bijgewoond. De kosten hiervan worden doorberekend aan de cliënten die wegblijven. Dit noemen wij een wegblijftarief of een no-show tarief.

Bent u verhinderd voor een afspraak, dan dient u dat minimaal 24 uur van tevoren te laten weten. Dit kan telefonisch via 0633763523 of via info@fitassen.nl.

No-show tarieven

Als u te laat of niet afzegt, brengt FitAssen de kosten bij u in rekening. De kosten voor het niet verschijnen op of te laat afzeggen van een afspraak moet u zelf betalen en kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Intake €70
  • Vervolgconsult lang €35
  • Vervolgconsult kort €17,50

Meer informatie over de tarieven en vergoedingen kunt vinden op
Tarieven en vergoedingen

Meer informatie over de algemene voorwaarden van de praktijk kunt u vinden op Algemene voorwaarden

Heb jij ook hulp nodig bij je dieet

Ga dit niet alleen aan
Maak een afspraak
KWALITEITSGEREGISTREERD tot 06-01-2024L. Kesojan
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram